Imatge Col·legi Viaró
Català   |   Castellà   |   Anglès
logo clickedu.eu
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
CatalàContacte
Informació General
Informació Curs 2018-19
Festa de Nadal
Viaró Infantil
Activitats MECs
Notícies
Formació Humana
Capellania
Departament de Llenguatge i Comunicació
Departament Artístic i Escola de Música
Departament d'Humanitats i Empreneduria
Departament de Ciències
Departament d'Educació Física
Community Service
AMPA
Viaró Sèniors
Summer And Country Camp 2018
Curiositats de Viaró
50 Aniversari
Calendari del curs

Divendres

22

05/02
Reunió Pares 1r-2n ESO
07/02
Reunió Pares 3r-4t ESO
12/02
Reunió Pares 1r-2n Batxillerat
21/02
Nit Artística Primària

Sistema Educatiu

 1. Viaró és un col·legi obert a persones de totes les condicions socials, que es proposa el desenvolupament integral dels seus alumnes, en un clima de llibertat i responsabilitat personal. La seva entitat titular és la societat Docència i Investigació, S.A. Viaró imparteix els coneixements d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat. Amb l'excepció de l'etapa d'Educació Infantil, Viaró és un col·legi masculí.
 2. Els pares dels alumnes, al sol·licitar l'admissió a Viaró per a alguns dels seus fills, exerceixen el dret inalienable que els assisteix en escollir un determinat tipus d'educació, i accepten lliurement l'Ideari de Viaró, la seva organització escolar, les normes de funcionament i la praxi tradicional del Centre.
 3. Viaró considera la seva tasca educativa com a delegada i col·laboradora —no substitutiva— de l'acció educativa familiar. La principal responsabilitat en l'educació dels fills correspon sempre als seus pares, que han de mantenir una estreta i constant relació amb el Centre —especialment mitjançant el preceptor del seu fill—, i procurar que la tasca educativa familiar i la del Col·legi estiguin sempre coordinades. Per aconseguir-ho, Viaró els ofereix els mitjans oportuns; i espera la seva col·laboració, el seu recolzament, i la necessària dedicació de temps per a fer realitat els objectius del Centre.
 4. La coordinació educativa de Viaró competeix a la Direcció del Centre, que té la responsabilitat de l'organització i direcció de tots els ensenyaments, i de tenir cura per a que tots —pares d'alumnes, personal docent i no docent i alumnes— mantinguin amb fidelitat el projecte educatiu que, en als aspectes fonamentals, es precisa en aquest ideari, i que han escollit lliurement.
 5. La formació que Viaró pretén per als seus alumnes —humana, intel·lectual, cultural, religiosa i esportiva—, s'inspira en una visió transcendent de l'existència humana. Es busca el cultiu de les virtuts humanes i cíviques —la sinceritat, la lleialtat, la justícia, la laboriositat, la fortalesa, l'amistat, l'alegria, etc.—, que són fonament de la maduresa personal; i l'adquisició d'hàbits de convivència i solidaritat que, sense imposar criteris en l'opinable, ajuden a actuar lliurement i responsablement en les tasques civils, buscant el be comú i el progrés social, amb esperit de servei als altres.
 6. Es procura una atenció personalitzada dels alumnes i de les seves famílies. La direcció del Centre assigna a cada alumne un preceptor que, en estret contacte amb els pares, s'encarrega d'impulsar i orientar el desenvolupament intel·lectual, i el perfeccionament humà i moral dels alumnes que se li encomanen; fomenta en l'alumne l'amor a la veritat, la formació del propi criteri i el sentit de responsabilitat a la seva formació personal, que el porti a esforçar-se per treballar bé, per obtenir el màxim rendiment possible de les seves capacitats.
 7. Totes les activitats formatives s'ajusten als principis fonamentals de la doctrina catòlica. Viaró, per l'esperit que l'anima, dins del seu marc jurídic estrictament civil, amb el màxim respecte a la llibertat de les consciències, promou entre els pares dels alumnes, el personal docent i no docent i els alumnes, una fidel adhesió a la doctrina de la fe i de la moral catòliques, d'acord amb les ensenyances de la Jerarquia de l'Església.
 8. L'activitat formativa —espiritual i doctrinal— de Viaró està confiada a la Prelatura de l'Opus Dei.
 9. Com a conseqüència de l'exercici de la llibertat de què gaudeix tot professional per a treballar en el Centre docent on l'ideari estigui més d'acord amb les seves conviccions personals, el personal docent i no docent presten la seva lliure adhesió als principis recollits en aquest Ideari, i es comprometen a esforçar-se per fer-los realitat, d'acord amb les orientacions pedagògiques i les normes de funcionament que estableixi la Direcció de Viaró.
 10. Tots els qui treballin en el Centre —personal docent i no docent— s'han d'esforçar per mantenir una disposició eficaç de superació professional.
 11. Viaró facilita, amb els mitjans oportuns, el perfeccionament professional i humà del seu  personal docent; i la formació professional d'antics alumnes o estudiants que desitgin dedicar-se a l'ensenyament.
 12. La incorporació d'un alumne a Viaró, i la seva permanència en el Centre suposa —quan, per edat, estigui capacitat— l'acceptació de l'Ideari i del règim del Centre.
 13. L'ensenyament comprèn els continguts senyalats a la legislació per a cada nivell i curs, i s'organitzen, a més, activitats culturals, formatives, esportives, artístiques, manuals, etc., que enriqueixen el procés educatiu i permeten una educació completa dels alumnes. A Viaró es fomenta la investigació pedagògica i didàctica, en un continuat esforç per millorar la qualitat de l'ensenyament.
 14. Viaró col·labora en projectes educatius d'àmbit internacional, que afavoreixen la comprensió i el respecte pels valors i manifestacions d'altres cultures, i faciliten l'intercanvi d'experiències. Amb el fi d'aconseguir que els alumnes obtinguin els coneixements més adequats per al seu propi desenvolupament, es potencia l'aprenentatge i domini del llenguatge com a vehicle d'expressió. El currículum d'estudis del Col·legi, des de l'Educació Infantil, inclou el català, el castellà i l'anglès.
 15. Es fomenta en tots els alumnes el sentit professional de l'estudi, exigint-los esforç, constància, ordre i cura de les coses materials, d'acord amb la seva edat i capacitat.
 16. La disciplina acadèmica és el marc necessari en el que el personal docent i els alumnes han de desenvolupar l'ús responsable de la seva llibertat personal i exercitar les virtuts de la convivència.
 17. Els alumnes han de mantenir una actitud positiva de respecte i col·laboració amb el personal docent i amb els seus companys, conscients de l'esperit de servei als altres que ha de ser present en totes les activitats de Viaró.
 18. La tasca professional del personal no docent és indispensable per al bon funcionament del Centre. Viaró atén la seva formació humana i professional.
 19. Viaró proporciona els canals adequats per a que els pares dels alumnes, el personal docent i no docent i els alumnes participin activament en les tasques del Centre, segons la seva capacitat tècnica i el seu grau de responsabilitat; i en un ambient de col·laboració i confiança recíproca. L'exercici de totes les competències, funcions i encàrrecs, i les relacions entre tots els qui formen part de Viaró, estan presidits per un sentiment de cooperació, solidaritat i harmonia, que es tradueix en el servei a cada persona, a les famílies, al Centre i a la societat sencera.
Notícies
Vídeo: Concurs Artístic a Primària

Com seran el transport, les ciutats i les escoles del futur? Els alumnes de primària han plasmat les seves idees al XXIV Concurs Artístic. ...

Icona

Viaró Research: Projecte de Jardineria

Nou article al blog Viaró Research, escrit per Conchita Vizuete.

Icona

Lliurament de trofeus Sant Tomàs

Al llarg de dues setmanes s'ha celebrat el trofeu de Sant Tomàs 2019 a les instal·lacions esportives del Col·legi i el passat 11 ...

Icona
Nou a la Web

IconaVídeo: Concurs Artístic a Primària


IconaViaró Research: Projecte de Jardineria


IconaLliurament de trofeus Sant Tomàs


IconaFLL: OMICRON VIARÓ competirà a Tenerife


IconaInfantil: Jornada de Portes Obertes


IconaButlletí Mensual Febrer 2019

Avinguda Alcalde Barnils 2 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona tel. 93 589 05 89 fax 93 674 00 50 - 93 675 51 15 (Viaró Infantil) com arribar
Avís Legal  |  Política de Privacitat